Academie voor Bureauwetenschappen vzw
Vereniging voor leerkrachten tekstverwerking, burotica en informatica

De Academie voor Bureauwetenschappen vzw is de Vlaamse vereniging voor leerkrachten klaviervaardigheid, tekstverwerking/toegepaste informatica.

De voornaamste activiteiten van de vereniging zijn:

  • de uitgave van e-Vaardige Vingers, nieuwsbrief met interessant vaknieuws en bruikbaar oefenmateriaal, digitaal toegankelijk voor leden via onze website.
  • de organisatie van studiedagen en workshops voor leerkrachten tekstverwerking/toegepaste informatica;
  • de vertegenwoordiging van België, samen met onze Waalse zusterorganisatie APSB [www.apsb.be] in INTERSTENO, de Internationale Federatie voor Informatie- en Communicatieverwerking;
  • de verdediging van de belangen van ons vakgebied bij diverse instanties.

Leden van de vereniging hebben, afhankelijk van hun lidmaatschap, volledige toegang tot onze website, na inloggen via het menu Login/Logout. Niet-leden hebben beperkt toegang tot de website.

Kies het menu Lid worden om u als lid te registreren. De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

Lidmaatschap Academie voor Bureauwetenschappen € 20,00
   

 

©Academie voor Bureauwetenschappen vzw - www.abw.be - info@abw.be