Academie voor Bureauwetenschappen vzw
Vereniging voor leerkrachten tekstverwerking, burotica en informatica

Registreer je als nieuw lid

Lid worden? Registreer je hier.

Privacy - bewaring van gegevens
De gegevens die u in het formulier hieronder invult, worden in onze databank opgeslagen. Ze worden enkel gebruikt voor het beheren van onze ledenadministratie en voor verder contact, bv. aankondiging verschijnen nieuw nummer e-VV, aankondiging activiteiten...

Uw gegevens worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derde partijen.

Met vragen kan je altijd terecht op devriendt@online.be.

Na ontvangst van je lidgeld op rekening BE20 6528 2964 8156 (BIC: HBKABE22), krijg je een wachtwoord die inlog-toegang geeft tot onze website.

Persoonlijke gegevens
Familienaam Voornaam Geslacht
Straat en huisnummer (+bus) Postcode Gemeente
E-mailadres Herhaal E-mailadres Telefoon
Informatie over uw school of instelling (optioneel)
Naam van school of instelling Straat + nr school/instelling
Postcode school/instelling Gemeente school/instelling
Type lidmaatschap
Kies je type lidmaatschap
Opmerkingen
optionele info
BTW-nummer Levering tijdschrift  
privé-adres schooladres

 

©Academie voor Bureauwetenschappen vzw - www.abw.be - info@abw.be