Academie voor Bureauwetenschappen vzw
Vereniging voor leerkrachten tekstverwerking, burotica en informatica

e-Vaardige Vingers - zelf een artikel schrijven of oefening publiceren

Wil je zelf een bijdrage publiceren in e-Vaardige Vingers? Alles wat met onze vakken te maken heeft en op interesse van onze abonnenten kan rekenen is welkom.

Mail je bijdrage door naar devriendt@online.be. Het artikel kan dan in een van de volgende nummers van onze nieuwsbrief verschijnen.

Je krijgt er alvast dezelfde beloning voor als alle andere schrijvers van artikelen: veel dank en waardering!

 

©Academie voor Bureauwetenschappen vzw - www.abw.be - info@abw.be