Test je klaviervaardigheid!

Oefenen

Via het menu Klaviervaardigheid kan je je klaviervaardigheid in verschillende talen oefenen aan de hand van het online intypen van een tekst gedurende 1 of 10 minuten. Na het intypen krijg je je resultaat en een overzicht van de gemaakte fouten. Dit oefengedeelte is door iedereen gratis te gebruiken.

Testen met certificaat

[op aanvraag operationeel]

Het testen en certifiëren van klaviervaardigheid gebeurt altijd via een leerkracht van een instelling voor secundair of hoger onderwijs of een organisatie waarmee vooraf een akkoord werd afgesloten. De verantwoordelijkheid voor het eerlijk verloop van de test ligt bij de betrokken leerkracht. De Academie voor Bureauwetenschappen behoudt zich het recht voor testen te annuleren in geval de regels niet gevolgd worden. Behoudens andere individuele overreenkomst, kunnen enkel in Vlaanderen gevestigde instellingen zich voor de test inschrijven.

De test bestaat uit het overtypen van een doorlopende tekst gedurende 10 minuten met minimum 180 aanslagen per minuut en maximum 0,50 % fouten.

Voor de deelname aan de test is een inschrijvingsgeld van € 3,50 verschuldigd.

Leerlingen die aan de vermelde normen voldoen, krijgen via de betrokken leerkracht/coach een door de Academie voor Bureauwetenschappen opgesteld attest van hun prestatie. De attesten worden vóór eind juni naar de school gestuurd.

Meer inlichtingen via mail bij Danny Devriendt: danny@abw.be.

 

Registratieprocedure

1

School of instelling registreren

Via het menu School inschrijven registreert een leerkracht-schoolverantwoordelijke zijn of haar instelling die wil gebruik maken van de mogelijkheid tot certifiëren van de klaviervaardigheid. Geef uw eigen e-mailadres op als school-emailadres zodat alle automatische correspondentie bij u terecht komt en niet in de school verloren gaat!

2

Leerlingen en collega's registreren

Na het registreren van de school ontvangt de leerkracht-schoolverantwoordelijke een wachtwoord waarmee hij/zij leerlingen kan registreren. Per geregistreerde leerling ontvangt de leerkracht een individuele code.

De leerkracht-schoolverantwoordelijke kan ook collega's registreren die dan op hun beurt, na ontvangst van een wachtwoord, leerlingen kunnen registreren.

Leerlingen en collega's registreren gebeurt om veiligheidsredenen rechtstreeks op de moederwebsite: www.intersteno.it/members die in een afzonderlijk venster geopend wordt.

3

Test afleggen

Onder supervisie van de leerkracht leggen de leerlingen de 10 minuten test af. Via het menu Test afleggen geeft elke leerling zijn/haar individuele code in, die via de leerkracht verkregen werd. Let op: deze code kan maar één keer gebruikt worden en dus kan een leerling maar één keer de test afleggen.

Om de test af te leggen, loggen de leerlingen om veiligheidsredenen rechtstreeks op de moederwebsite www.intersteno.it/members in, die in een afzonderlijk venster geopend wordt.

De resultaten van de test worden op de gebruikte webserver geregistreerd.

4

Certificaat

Na controle van de betaling maakt de Academie voor Bureauwetenschappen een attest op dat de geleverde prestatie bevestigt, voor zover het resultaat minimum bruto 180 apm met maximum 0,50 % fouten bedraagt. De attesten worden via de betrokken instelling t.a.v. de opgegeven leerkracht-schoolverantwoordelijke geleverd.


Academie voor Bureauwetenschappen vzw

Stationsstraat 6
3320 Hoegaarden

Voorzitter

Danny Devriendt
info@abw.be

Penningmeester

Agnes Coeckelberghs
agnes@abw.be

www.abw.be
info@abw.be